Margi Hotel, Edirne, Turkey | Edirnede En iyi otel en iyi fiyatlı rezervasyon

KVKK

GND Yönetim ve Ticaret A.Ş. Ön Bilgilendirme

GND Yönetim ve Ticaret A.Ş. “Margi” ile paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır. Margi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” kapsamında, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamakta ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Margi tarafından sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Margi tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması gibi amaçlarla KVKK md. 5 ve 6 uyarınca kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK md. 8 ve 9 uyarınca kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılmaktadır. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020/6 sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi doğrultusunda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kapsamına alınan COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında sizlerden son 14 gün içerisinde bulunduğunuz yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarınızın, COVID-19 geçirip geçirmediğinize ilişkin bilgilendirme talep edilmektedir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme gibi haklara sahip olduğunuzu belirtiriz. Belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Politikasında düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, talebinizin en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacağını bildiririz.

Detaylı bilgilendirme için aşağıdaki linklerden “Müşteri Aydınlatma Metni” ve “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” metinlerini inceleyebilirsiniz

GND Yönetim ve Ticaret A.Ş.