Margi Hotel, Edirne, Turkey | Edirnede En iyi otel en iyi fiyatlı rezervasyon

Зали за срещи

Зали за срещи

Разполагаме с 6 многофункционални заседателни зали в хотел Margi. Някои от услугите, предлагани в нашите заседателни зали с високи тавани и оборудвани с най -новите технологии, са;

 • Безжичен достъп до интернет
 • барковизия
 • Завеса
 • Звукова система Barcovision
 • Кабелен микрофон
 • безжичен микрофон
 • преносим микрофон
 • микрофон с ревер
 • графопроектор
 • флипчарт
 • Файл и писалка
 • DVD – CD плейър
 • Маршрутни табла
 • Председателски стол
 • Писалка за дъска

Капацитет на залата

Зали Височина (m) Най -много (m) Височина (m) Площ м2 Оформление на класа Театър U – Оформление Квадратно оформление Кръгла маса Коктейл
Риба тон 4.6 23,6 31.65 745 250 700 —- —- 650 700
Istranca 3,25 7,95 5.75 45 25 40 15 20 —- 45
Trakya 3,25 7,9 5.75 45 —- —- —- 16 —- —-
Arda 3.15 5.8 7,9 45 25 40 15 20 —- 45
Tunca 3,25 8.25 7,9 65 35 65 25 25 —- 50
Meric 3,25 16,75 7,55 125 75 100 45 40 100 120
* Цифрите по -горе са максималният брой хора в залите.